Участие адвоката при обыске и изъятии предметов

You are here: