• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Участь адвоката при проведенні обшуку і вилученні предметів

Участь адвоката при проведенні обшуку і вилученні предметів

Засоби масової інформації сповнені публікацій про гучні затримання та проведення подальших слідчих дій, в тому числі і обшуків за місцем роботи або проживання фігурантів справи. Таку процедуру законодавець встановив в двадцятому розділі КПК України та безпосередньо в ст.234 Кримінального процесуального кодексу поділив її на дві складові частини:

обшук житлових приміщень;

обшук іншого майна, яке знаходиться у володіння особи, що на думку слідства, причетна до скоєння злочину.

Мета, яка ставиться перед процесуальною дією виявлення і фіксація відомостей і попередніх обставин вчинення злочину, знаряддя злочину або майна здобутого злочинним шляхом. Відомості про можливе знаходження всіх цих доказів повинні бути достовірними і достатніми та не можуть будуватися на одних припущеннях слідчого або прокурора.

Оскільки проведення обшуку це процесуальна дія, спрямована на виявлення і фіксацію фактичних даних, на підставі яких, в майбутньому, слідчий або прокурор, згідно з законом, зобов’язані встановити обставини, як обвинувального так і реабілітуючого характеру, то важливість участі адвоката в проведенні обшуку не потребує коментарів.

Що є підставою для проведення обшуку?

Законодавець встановив порядок, відповідно до якого дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення або іншого володіння надається слідчим суддею у формі ухвали. При цьому, відповідно до КПК України, в матеріалах справи повинні міститися достатні і перевірені дані, які дозволяють сформувати висновок, що у конкретної особи або в приміщенні знаходяться документи та/або предмети, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. На розгляд слідчому судді надається клопотання і оригінали або копії матеріалів кримінального провадження, що містять необхідні відомості. Юридичною підставою, що дозволяє проникнути в приміщення та провести обшук є ухвала судді, обгрунтована поданими слідством фактичними даними, що свідчать про наступне:

скоєно кримінально – карне правопорушення;

зазначені в клопотанні предмети є доказами у цьому кримінальному провадженні;

підлягають виявленню та/або вилученню предмети, які знаходяться в зазначеному в клопотанні житловому чи іншому приміщенні.

Яку дієву допомогу може надати адвокат при обшуку і вилученні предметів?

Перш за все, необхідно відзначити, що адвокат будучи фахівцем у сфері кримінально-процесуального права, в першу чергу перевіряє наявність законних підстав на проведення обшуку. Починаючи з винесення ухвали слідчого судді, яка дозволяє проведення обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження або в іншому об’єкті власності, до проведення самої слідчої процедури, адвокат може об’єктивно оцінювати правомірність, неупередженість, безпомилковість обшуку. Така оцінка важлива для вжиття заходів реального захисту безпосередньо під час проведення обшуку та в подальшому.

  Професійні юридичні послуги – що це таке?

Багаторічна практика адвокатів Компанії «Слинько та партнери» в кримінальному провадженні показує, що застосування ефективних методів захисту, як безпосередньо при проведенні обшуку, так і в роботі з документами, складеними за результатами проведеного обшуку, у багатьох випадках може мати вирішальне значення в питаннях допустимості доказів зібраних стороною обвинувачення. Виходячи з викладеного, цілком виправданим є участь адвоката з моменту початку обшуку, з метою фіксації правомірності проведення даної процесуальної дії і її відповідності кримінально-процесуальному закону.

Наприклад, сама ухвала про проведення обшуку, може містити технічні помилки, друкарські опечатки, які можуть значно змінити суть документа (не та адреса, на яку прибули співробітники правоохоронних органів для проведення процесуальних дій, неправильні установчі дані власника приміщення і т.п.). У всіх зазначених деталях допоможе розібратися досвідчений адвокат, а в разі потреби і наявності підстав оскаржити неправомірні дії сторони обвинувачення.

Одним з важливих моментів є присутність понятих безпосередньо при виявленні і вилученні документів та/або речей. Виявивши, що поняті були поставлені перед фактом предявлення їм предмета, та не були присутні при його виявленні, адвокат повинен зафіксувати цю обставину і реалізувати найбільш ефективним способом.

Таким чином, адвокат у кримінальних справах:

перевірить юридичні підстави для проведення обшуку;

буде певною мірою впливати на законність дій слідчого або прокурора при проведенні обшуку;

допоможе уникнути фальсифікацій і підтасувань;

внесе в протокол обшуку зауваження з приводу невідповідності нормам КПК дій осіб, які проводять обшук.

Всі процесуальні дії регламентовані КПК України, а тому прояв слідчим або прокурором надмірної активності, що не відповідає вимогам законодавства, будуть попереджені, зафіксовані і оскаржені.

Важливо! Вилучені предмети, речі та документи повинні бути вказані в протоколі з точним перерахуванням їх кількості та характерних ознак. Завдання адвоката перевірити відповідність інформації внесеної до протоколу.

Надалі стороні захисту необхідно провести порівняльний аналіз зазначених в протоколі обшуку даних з даними інших процесуальних документів (наприклад висновком експертизи). Виявлені розбіжності дозволять поставити під сумнів докази пред’явлені до суду стороною обвинувачення.

  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.