• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Податкова консультація: правові аспекти притягнення до відповідальності

Податкова консультація: правові аспекти притягнення до відповідальності

Питання фінансової відповідальності платника податків за порушення приписів Податкового кодексу було актуальним у всі часи. Якщо при явному порушенні конкретним суб’єктом вимог чинного законодавства в сфері оподаткування начебто все зрозуміло, то в разі неоднозначності (колізії) норм законодавства все набагато складніше часта зміна законодавства та наявність протиріч (розбіжностей) норм ПКУ нерідко призводять до необґрунтованого притягнення платника податків до відповідальності, внаслідок помилкового тлумачення норм законодавства контролюючим органом.

Податкова консультація в допомогу платнику податків

Податковий кодекс передбачає, що будь-який платник (податковий агент) може абсолютно безкоштовно офіційно звернутися до фіскального органу та отримати практичну допомогу з приводу застосування тієї чи іншої правової норми в конкретній ситуації у вигляді податкової консультації.

При зверненні потрібно обов’язково врахувати такі моменти, встановлені законодавцем:

звертатися потрібно в той орган, який уповноважений розглядати те чи інше питання;

консультація має індивідуальний характер, тобто поширюється безпосередньо на дії суб’єкта звернення і може бути використана тільки ним, а не опосередковано (інший суб’єкт не може її застосувати по відношенню до себе, навіть за умови наявності однакових правовідносин);

звернення в письмовій формі, в обов’язковому порядку повинно мати необхідні реквізити і відповідати запропонованим вимогам статті 52 Податкового кодексу. Інакше воно буде розглянуто органами фіскального контролю відповідно до Закону «Про звернення громадян»;

письмові консультації надають обласні, міжрегіональні, центральні, контролюючі органи в АРК в межах наданих повноважень, протягом 25 календарних днів з дня звернення. При цьому місцеві податкові інспекції обмежені наданням виключно усних консультацій;

реєстрація індивідуальної консультації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій є обов’язковою умовою (інакше надана консультація не матиме відповідного статусу, в розумінні ПКУ, з усіма наслідками, що випливають з цього).

Наслідки надання податкової консультації

По суті, податкова консультація не тільки розкриває деякі аспекти законодавства, допомагає правильно застосувати/використовувати різні правові норми, а й служить певною гарантією, захистом для платника податків, якщо він буде керуватися консультацією, навіть в тому випадку, якщо вона в якійсь мірі буде суперечити нормам того чи іншого законодавства. Такий наслідок прямо зазначений у ст.53 вищезазначеного Кодексу.

Платник податків, який керується консультацією, наданій в письмовому або електронному вигляді, має «імунітет» від притягнення до відповідальності за такі дії.

При цьому пріоритет узагальнюючої податкової консультації над індивідуальною зберігається.

Право чи обов’язок?

Важливо пам’ятати, що статтею 53 ПКУ визначені права суб’єкта звернення, що визначають можливість діяти певним чином, отримавши ту чи іншу податкову консультацію. Іншими словами, платнику податків встановлено право щодо застосування отриманої консультації, зі звільненням від відповідальності в разі дій у відповідності до консультації.

При цьому вищезазначеними нормами не передбачено обов’язку платника податків діяти саме так, як це вказано в податковій консультації.

  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.