• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Питання реалізації права на оскарження слідчому судді процесуальних рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого

Питання реалізації права на оскарження слідчому судді процесуальних рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого

Конституцією України закріплено, що права і свободи гро­мадян захищаються судом. Статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, по­садових і службових осіб. Точне і неухильне дотримання Основного Закону є особливо важливим у кримінальному провадженні під час досудового розслідування. Зокрема, статттею 24 Кримінального процесуального кодексу України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого.

Разом з тим, особлива роль у механізмі ви­конання прийнятого на себе державою обов’язку захищати права і свободи особи належить судовій владі, яка покликана вирішувати конфлікти правового характеру. Гарантоване державою право судового захисту реалізується шляхом подання скарг до слідчого судді.

Статтею 303 Кримінального процесуального кодексу України встановлено виключний перелік рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування до слідчого судді та визначено, залежно від предмету оскарження, суб’єкти такого оскарження.

Подаючи скаргу, увагу слід звернути на дотримання встановленого статтею 304 Кримінального процесуального кодексу України строку подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною 1 статті 303 Кримінального процесуального кодексу України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Стаття 304 Кримінального процесуального кодексу України визначає особливий порядок обчислення строку оскарження рішення слідчого чи прокурора, яке оформлюється постановою. В даному випадку строк обчислюється з моменту отримання особою копії оскаржуваної постанови.

Скарги підлягають розгляду слідчим суддею місцевого суду з урахуванням територіальної підсудності, встановленої статтею 32 Кримінального процесуального кодексу України.

Подання скарги неналежним суб’єктом оскарження, недотримання підсудності чи строків для оскарження містить підстави для повернення скарги.

Законодавцем визначено досить стислі строки для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування (стаття 306 Кримінального процесуального кодексу України). Не пізніше 72 годин з моменту надходження розглядаються скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги.

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, крім ухвал про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Крім того, згідно з частиною 6 статті 304 Кримінального процесуального кодексу України ухвала слідчого судді про повернення скарги або відмову у відкритті провадження також може бути оскаржена в апеляційному порядку. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

З огляду на можливість оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого варто зазначити, що Кримінальний процесуальний кодекс посилює гарантії дотримання законності під час досудового розслідування.

  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.