• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Оскарження рішень суду. Апеляція і касація в рамках кримінального провадження – допомога адвоката необхідна!

Оскарження рішень суду. Апеляція і касація в рамках кримінального провадження – допомога адвоката необхідна!

Кожному громадянину України гарантується право оскаржити рішення суду, що є, на його думку, неправомірним, необґрунтованим і таким, що порушує його права і діючий закон. Відповідне положення є в Конституції нашої держави, а його юридичний механізм розписаний в іншому законодавчому акті Кримінальному процесуальному кодексі. У той же час, є винятки і не всі рішення суду вийде оскаржити. Наприклад, оскарження ухвал слідчого судді можливе в апеляційному суді і шляхом подачі заперечень безпосередньо під час підготовчого провадження при розгляді справи в суді по суті.

До оскаржуваних в апеляції відносяться:

 • вироки, що стосуються притягнення або звільнення особи від кримінальної відповідальності або покарання (крім тих варіантів, коли в основі претензій скаржника лежать, не оспорювані ніким в ході розгляду справи по суті, обставини, а їх дослідження не проводилося так як суд визнав таке дослідження недоцільним, не оскаржуються вироки щодо доведеності вини підсудного, якщо винесені вони були за підсумками спрощеної процедури розгляду);

 • ухвали щодо обрання запобіжного заходу;

 • ухвали, що стосуються накладення арешту на майно або відмови в такому;

 • ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які дозволяють вилучення документів, техніки та інших предметів;

 • ухвали, що стосуються відсторонення від виконання посадових обов’язків.

Слід додати, що ухвали, винесені судом або суддею в ході розгляду, до прийняття кінцевого рішення (іншими словами до винесення вироку), оскарженню не підлягають зовсім (існують лише поодинокі винятки).

Особи, наділені правом апеляційного оскарження

Можливість оскаржити судове рішення відповідно до закону отримує обмежений список осіб:

 • підозрюваний, обвинувачений або засуджений, їхні адвокати;

 • потерпілий і представники;

 • цивільні позивачі та представники;

 • прокурор;

 • представник юридичної особи, якщо кримінальне провадження ведеться в її відношенні ;

 • треті особи (і фізичні, і юридичні), чиї інтереси можливо зачіпає проведене вилучення документації та окремих предметів.

Апеляція: що до чого?

Одним з найбільш значущих чинників в апеляційному оскарженні рішень суду має термін, наданий для підготовки і подачі самої скарги. Для кожного з документів він різний. Вироки оскаржуються в період до 30 днів з дати їх оприлюднення, судові ухвали 7 днів, ухвали слідчого судді 5 днів. Є свої особливості. Наприклад, строк оскарження для осіб, яких тримають під вартою, буде відраховуватися з дня реального одержання копії документа.

Якщо у відведений термін скаргу подати не вдалося, можна підняти питання про поновлення строків, однак для суду дуже важлива причина такого пропуску. Поважність причин поняття оціночне, тому обґрунтування, що пред’являється суду, має бути настільки переконливим, щоб суд не зміг не прийняти його до уваги, наприклад хвороба чи перебування за кордоном.

Важливий також процесуальний порядок оскарження. Неправильне обрання суду для надсилання скарги (не по підсудності) загрожує обернутися її поверненням і втратою дорогоцінного часу, відведеного на оскарження. Наприклад, скарга на вирок суду має бути подана до місцевого (районного) суду, який виніс оскаржуване рішення. Документ приймається і реєструється. Потім місцевий суд перенаправляє справу, оформлену згідно правил діловодства, разом зі скаргою (або скаргами) до суду апеляційного. А ось ухвали слідчого судді оскаржуються інакше безпосередньо в апеляційний суд.

Під час терміну відведеного для оскарження, суд повинен на прохання осіб, наділених правом на оскарження, надати їм всі матеріали справи, вже, як правило, підшиті, разом з протоколом засідання, для ознайомлення. Однак часто це право сторін порушується. Мотивації бувають різні, як і пояснення: або не підшита справа, або немає на місці працівника канцелярії і т.д. На жаль, в цьому випадку збільшується ризик пропуску строків оскарження, або складання такої скарги, яка буде малоефективна, оскільки не буде містити конкретних фактів, встановлених у справі. Допомогти Вам зможе досвідчений адвокат. Він знає, як саме вплинути на суд за допомогою закону так, щоб Ваші вимоги були виконані. Адвокат зможе оцінити складену і вже подану скаргу, виявити недоліки і прогалини, підготувати уточнення до апеляції.

  Як отримати споживчий кредит?

Апеляція в кримінальному процесі: якою вона має бути?

Форма складеної скарги також дуже важлива. Вона повинна бути складена в суворій відповідності з процесуальним законом. Довільне викладення думок тут не підходить. Але вимоги пред’являються не тільки до змісту. Якщо виявиться, що одна з обов’язкових вимог не виконана, скарга залишається без руху і повертається на доопрацювання. Часу для роботи над недоліками вкрай мало, тому краще вже спочатку виконати все вірно. Для прикладу вкажемо, що підставою для залишення апеляції без руху може стати відсутність будь-яких контактних даних заявника; невірно вказана назва суду; невірно викладена суть скарги, без обґрунтування незаконності або необґрунтованості прийнятого рішення (це питання також суворо регулюється законом); відсутність документів, які відповідно до процесуального законодавства, повинні додаватися до скарги.

Касація: що, як і коли можна оскаржити?

Що стосується касаційного оскарження тут також не все так просто і є свої особливості і відмінності від апеляції.

Оскаржити в суд касаційної інстанції (мається на увазі Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах) можна вироки і ухвали, але вже після перегляду їх в апеляції. Туди ж оскаржуються рішення, винесені апеляційним судом. Оскаржити можна і ухвалу апеляційного суду, але лише якщо є підстави вважати, що вона перешкоджає кримінальному провадженню. На інші ухвали право оскарження не поширюється, можуть бути подані лише заперечення. Надалі вони будуть враховуватися при розгляді касації. А ось ухвали слідчого судді в касаційний суд оскаржуватися не можуть зовсім.

Касація подається безпосередньо до канцелярії суду касаційної інстанції.

Опротестувати рішення в касації можна протягом 3 місяців з дати його оприлюднення або фактичного отримання.

Для засудженого, що утримується під вартою, обчислення строку подачі касації проводиться з дати вручення копії рішення суду. Однак це єдиний виняток, в інших випадках термін подачі починає обчислюватися з моменту оголошення судового рішення в апеляційному суді.

  Зловживання впливом

Адвокат в апеляції і касації: чи потрібні його послуги?

Тепер пояснимо, чому так важлива допомога адвоката при оскарженні рішень суду в апеляції і касації. Справа в тому, що сама по собі участь в суді і побудова позиції захисту дуже непросте завдання, вирішення якого самостійно рідко призводить до бажаного результату, бо зазвичай заважають емоції і власні переконання, а також відсутність достатніх знань в сфері права .

Перед учасником судового розгляду, як в апеляційній, так і в касаційній інстанції стоїть нелегке завдання, що вимагає знань і досвіду участі в судах. Якщо до питань, що стосуються ознак і складу злочину ще можна підготуватися заздалегідь і більш-менш в них орієнтуватися, то ось питання процесуального характеру виникають, як правило, в судовому засіданні раптово і вимагають швидкого прийняття рішення. Часу і шансу на виправлення допущеної помилки вже не буде. Тому важливо, щоб професійний адвокат, з багатим досвідом роботи в сфері кримінального права, спочатку готував апеляційну або касаційну скаргу, а в подальшому відстоював викладені в ній доводи, безпосередньо в судовому засіданні.

Важливо розуміти, що захист власної позиції в касаційному суді та апеляції необхідний не тільки в тому випадку, коли місцевий суд не погодився з Вашою позицією, а й тоді, коли з прийнятим в Вашу користь рішенням не погодився опонент, оскарживши його в вищестоящий суд. Тоді Вам потрібна надійна правова підтримка, щоб захистити свою позицію і запобігти скасуванню прийнятого судом першої інстанції рішення. Можливий і інший варіант: суд першої інстанції Вас не підтримав, апеляційний потримав, але опонент оскаржує це рішення в касації. Бувають і інші випадки, в тому числі і часткове задоволення тих чи інших вимог, а відповідно і часткове оскарження рішень суду. Як би там не було, намагаєтеся Ви переконати суд в тому, що рішення попередньої інстанції було постановлено не на Вашу користь неправомірно або намагаєтеся переконати суд у своїй правоті і правильності прийнятого судом попередньої інстанції рішення, Вам доведеться задіяти всі можливі сили для відстоювання своєї позиції. Краще, ніж професійний адвокат, з цим завданням не впорається ніхто.

  Професійні юридичні послуги – що це таке?

Компанія «Слинько та партнери» надає весь спектр юридичних послуг у кримінальному провадженні. Ви можете звернутися до нас за захистом Ваших прав та законних інтересів на будь-якій стадії процесу: від моменту реєстрації заяви про злочин до розгляду справи судом, на стадії апеляції і касації. Досвідчений адвокат нашої Компанії вивчить обставини і матеріали справи, складе для Вас грамотну і аргументовану апеляційну або касаційну скаргу, а також, при необхідності, подасть її за підсудністю і надасть Вам правову допомогу в майбутніх судових слуханнях. Великий досвід роботи наших адвокатів в правоохоронній системі України дозволяє нам здійснювати ефективний захист наших клієнтів в рамках кримінального провадження, прогнозуючи наперед підсумок розгляду справи.

Чому Вам слід звернутися за допомогою до Компанії «Слинько та партнери»?

Наша команда не просто юристи і адвокати, а фахівці високого рівня, які мають стаж роботи в галузі права понад 25 років, а також досконалі знання в галузі права та економіки, відмінно володіють тактикою і стратегією здійснення захисту в рамках кримінального провадження, мають власний арсенал перевірених юридичних механізмів захисту. Ми завжди готові приступити до захисту прав та інтересів клієнта негайно, ми не затягуємо і не відкладаємо рішення проблем «у довгу шухляду», завжди перебуваємо на зв’язку і готові надати підтримку в екстреній ситуації. Приходячи до нас, клієнти завжди можуть розраховувати на:

професіоналізм;

якість послуг і сервісу;

надійність.

Якщо Вам потрібен адвокат для правової допомоги в рамках розгляду кримінальної справи в апеляції або касації, адвокат, який знає, як правильно скласти скаргу і захистити Ваші права і інтереси таким чином, щоб рішення було прийнято на Вашу користь Ви зайшли за адресою! Компанія «Слинько та партнери» завжди надасть Вам професійну допомогу в справі будь-якої складності!

Не витрачайте часу даремно телефонуйте нам прямо зараз.

З Компанією «Слинько та партнери» Ваші права під надійним захистом!

 • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
 • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
 • Ми гарантуємо високу якість послуг.
 • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
 • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.