• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Оскарження рішення контролюючого органу: «за» та «проти»

Оскарження рішення контролюючого органу: «за» та «проти»

Перед оскарженням рішення контролюючого органу за процедурою адміністративного оскарження платнику податків слід зважити всі «за» та «проти». Під оскарженням рішень контролюючих органів розуміється оскарження платником податку податкового повідомлення – рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які встановлені Податковим кодексом України, за процедурами адміністративного оскарження або в судовому порядку.

Платник податків за власним вибором може оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному або судовому порядку.

З метою забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг платників податків на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов’язання, формування єдиної практики застосування норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів, Міністерством доходів і зборів України 17 січня 2014 року затверджено Порядок взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податків на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов’язання (далі – Порядок).

Тепер здійснюючи вибір порядку оскарження рішень контролюючих органів платник податків повинен врахувати наступне

Порядком передбачено, що при перевірці скарги платника податків на рішення державної податкової інспекції, донарахування грошового зобов’язання в яких пов’язане з відпрацюванням платників податків, віднесених до ризикової групи суб’єктів господарювання, обов’язковими є:

  • оцінка визначення в акті перевірки ланцюга, за яким здійснювалось постачання товарів (робіт, послуг);

  • оцінка відповідності висновків акта перевірки щодо застосування податково-правових доктрин;

  • оцінка висновків, викладених в акті перевірки щодо непідтвердження фактів здійснення особами господарської операції.

Якщо контролюючий орган за результатами проведеного попереднього аналізу скарги з’ясує, що в матеріалах скарги недостатньо документів, необхідних для об’єктивного розгляду скарги та/або вказані в скарзі доводи і факти свідчать про можливе недослідження під час перевірки певних обставин, підрозділ адміністративного оскарження готує проект рішення про продовження строку розгляду скарги. В проекті такого рішення зазначається про проведення, відповідно до вимог Податкового кодексу України, документальної позапланової перевірки.

  Подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Така перевірка проводиться в порядку та у спосіб, встановлений Податковим кодексом України і виключно з питань, що стали предметом оскарження. Орган доходів і зборів нижчого рівня зобов’язаний провести позапланову документальну перевірку до закінчення строку, зазначеного в рішенні органу доходів і зборів про продовження розгляду скарги.

  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.