• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Робота адвоката у кримінальних справах з доказовою базою

Робота адвоката у кримінальних справах з доказовою базою

Аналіз рівня ефективності захисту адвокатів у кримінальних справах Компанії «Слинько та партнери» показує, що робота з доказами має пріоритетне значення для захисника в кримінальному провадженні.

Чому послуги кримінальної адвоката захисника повинні бути сконцентровані саме на доказах?

Критичний погляд на всі отримані у справі докази дозволять адвокату у кримінальних справах всебічно і в повному обсязі підготуватися до розгляду справи в суді. І виключно при такому підході послуги адвоката можна назвати ефективними.

Робота кримінального адвоката з доказовою базою завжди повинна розпочинатися з вивчення і ретельного аналізу зібраних як стороною обвинувачення так і стороною захисту доказів. Такий підхід має на увазі оцінку всього масиву доказів на предмет того, чи можуть вони відноситися до даного провадження, чи припустимі вони для розгляду в його рамках і чи достатні вони для прийняття правомірного рішення по суті.

За результатами первинного аналізу адвокату у кримінальних справах необхідно класифікувати докази за різними критеріями оцінки.

Як правило, в першу чергу відбувається поділ на докази обвинувального і виправдувального характеру, на докази, які прямо підтверджують факти, що мають значення в даному кримінальному процесі та побічної дії, за допомогою яких, шляхом логічних висновків, можна підтвердити певний факт.

Крім цього, потрібно розділити докази на отримані від першоджерела і похідні.

До необхідних складових аналізу доказів кримінальним адвокатом відноситься також комплексний аналіз і оцінка доказів, що представляє собою діяльність адвоката, як учасника кримінального провадження в суді, спрямовану на перевірку і якісну оцінку всіх наявних у справі доказів щодо їх достовірності, відповідності вимогам процесуальних норм, відношення до даного кримінального провадження, достатності для визначення невинності, провини або її ступеня.

  Провокація підкупу

Послуги кримінальної адвоката Компанії «Слинько та партнери» також включають розгляд окремо кожного доказу і визначення:

  • можливості віднесення його до предмету доказування;

  • відповідності його всім вимогам, які висуваються до доказів в кримінальному процесі;

  • узгодженості його з іншими обставинами та фактами, встановленими у справі.

Таким чином, послуги кримінального адвоката полягають в активній діяльності по встановленню обставин, які можуть виключити наявність факту злочинного діяння або злочинний характер діяння підзахисного, пом’якшити йому покарання, звільнити підзахисного від кримінального переслідування або від відповідальності. І вирішення цих завдань неможливе без всебічного, критичного аналізу всіх доказів у справі.

  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.