• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Робота адвоката у кримінальних справах з доказовою базою

Робота адвоката у кримінальних справах з доказовою базою

Аналіз рівня ефективності захисту адвокатів у кримінальних справах Компанії «Слинько та партнери» показує, що робота з доказами має пріоритетне значення для захисника в кримінальному провадженні.

Чому послуги кримінальної адвоката захисника повинні бути сконцентровані саме на доказах?

Критичний погляд на всі отримані у справі докази дозволять адвокату у кримінальних справах всебічно і в повному обсязі підготуватися до розгляду справи в суді. І виключно при такому підході послуги адвоката можна назвати ефективними.

Робота кримінального адвоката з доказовою базою завжди повинна розпочинатися з вивчення і ретельного аналізу зібраних як стороною обвинувачення так і стороною захисту доказів. Такий підхід має на увазі оцінку всього масиву доказів на предмет того, чи можуть вони відноситися до даного провадження, чи припустимі вони для розгляду в його рамках і чи достатні вони для прийняття правомірного рішення по суті.

За результатами первинного аналізу адвокату у кримінальних справах необхідно класифікувати докази за різними критеріями оцінки.

Як правило, в першу чергу відбувається поділ на докази обвинувального і виправдувального характеру, на докази, які прямо підтверджують факти, що мають значення в даному кримінальному процесі та побічної дії, за допомогою яких, шляхом логічних висновків, можна підтвердити певний факт.

Крім цього, потрібно розділити докази на отримані від першоджерела і похідні.

До необхідних складових аналізу доказів кримінальним адвокатом відноситься також комплексний аналіз і оцінка доказів, що представляє собою діяльність адвоката, як учасника кримінального провадження в суді, спрямовану на перевірку і якісну оцінку всіх наявних у справі доказів щодо їх достовірності, відповідності вимогам процесуальних норм, відношення до даного кримінального провадження, достатності для визначення невинності, провини або її ступеня.

  Якщо Вас звинувачують в ухиленні від сплати податків

Послуги кримінальної адвоката Компанії «Слинько та партнери» також включають розгляд окремо кожного доказу і визначення:

  • можливості віднесення його до предмету доказування;

  • відповідності його всім вимогам, які висуваються до доказів в кримінальному процесі;

  • узгодженості його з іншими обставинами та фактами, встановленими у справі.

Таким чином, послуги кримінального адвоката полягають в активній діяльності по встановленню обставин, які можуть виключити наявність факту злочинного діяння або злочинний характер діяння підзахисного, пом’якшити йому покарання, звільнити підзахисного від кримінального переслідування або від відповідальності. І вирішення цих завдань неможливе без всебічного, критичного аналізу всіх доказів у справі.

  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.