• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

З 22 березня 2018 року блокування податкових накладних запрацює за новими правилами

З 22 березня 2018 року блокування податкових накладних запрацює за новими правилами

Підійшов до кінця місячний термін, після якого вступає в силу Постанова КМУ від 21 лютого 2018 року №117. Нагадаємо, що цим документом затверджуються відразу 3 нових Порядки з питань зупинки реєстрації в ЄРПН (Єдиному реєстрі податкових накладних) електронних документів: податкових накладних та відповідних розрахунків коригування до них.

У кожному з цих документів встановлені нові правила, якими тепер регламентується блокування реєстрації, як ПН, так і РК до них.

В одній із минулих публікацій ми зробили загальний огляд цих нововведень. Тепер варто докладніше зупинитися на тому, ким і за якою процедурою приймається остаточне рішення про реєстрацію ПН/РК або відмову в ній.

Податкова накладна не пройшла моніторинг: що далі?

У минулій публікації ми з’ясували, що податкові накладні (аналогічно і розрахунки коригування) з моменту подачі і до самої реєстрації можуть проходити 2 умовні етапи:

 • Перевірка до моніторингу

У Порядку зупинки реєстрації ПН і РК містяться критерії, які визначають: чи підлягає конкретна ПН/РК моніторингу чи ні. Якщо не підлягає – після такої перевірки вона повинна бути зареєстрована. Якщо підлягає – щодо неї проводиться моніторинг.

 • Автоматизований моніторинг щодо відповідності критеріям оцінки ризиковості

За результатами моніторингу можливі 2 рішення щодо ПН/РК: реєстрація або її зупинка (блокування). Підстави для блокування ПН/РК прописані у Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань до них в ЄРПН.

Після зупинки реєстрації контролюючий орган протягом 1-го операційного дня в автоматичному режимі відправляє платнику податкову квитанцію про зупинку реєстрації ПН/РК.

Ця квитанція є офіційним підтвердженням, що електронний документ (податкова накладна або розрахунок коригування до неї) заблокований, а реєстрація зупинена.

У той же час квитанція повинна містити пропозицію надати пояснення та копії документів, адресовану платнику. На підставі наданих даних, контролюючий орган приймає рішення про розблокування електронного документа (податкової накладної або розрахунку коригування) або ж відмову в реєстрації.

  Розрахунки через РРО з відстроченням платежу

Пояснення в письмовій формі і копії документів, подані платником, будуть розглянуті комісіями контролюючих органів. На їх засіданнях приймається остаточне рішення про «долю» заблокованої ПН або РК.

Саме з цими новоствореними структурами платнику доведеться мати справу. Розглянемо докладніше порядок їх формування, а також склад і повноваження учасників.

Ці питання регулюються Порядком роботи комісій, що приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в реєстрації (далі – Порядок роботи комісій).

Для повноти розуміння всього процесу необхідно розібрати організацію діяльності зазначених комісій.

Порядок формування і склад комісій

Комісії створюються на регіональному та центральному рівнях. До першої категорії належать комісії на базі головних управлінь фіскальної служби в м.Києві та областях, а також Офісу великих платників ДФС. На центральному рівні комісія створюється на базі Державної фіскальної служби.

Ці ж органи затверджують голову і склад комісій.

Склад на регіональному рівні формується з посадових осіб, що працюють в штаті:

 • головних управлінь ДФС областей, а також м.Києва;

 • Офісу великих платників податків.

На центральному рівні – посадовими особами ДФС.

Кожна комісія складається з:

 • голови;

 • його заступника;

 • секретаря;

 • членів комісії (кількість – не менше 7-ми).

Обов’язки і права членів комісій

Членам комісій надано право:

 • ознайомитися з матеріалами, поданими платником, і брати участь в їх перевірці;

 • переглядати інформацію про платника ПДВ, яка є у розпорядженні ДФС ;

 • висувати пропозиції щодо розглянутих питань і порядку денного;

 • письмово викладати окрему думку.

Членам комісій передбачені обов’язки:

 • брати особисту участь в роботі комісії і особисто голосувати;

 • не розголошувати дані, про які вони дізналися в процесі своєї професійної діяльності в комісії;

 • не використовувати такі дані у власних інтересах або в інтересах інших осіб;

 • виконувати доручення голови в рамках Порядку роботи комісій.

  Якщо Вас звинувачують в ухиленні від сплати податків

Компетенція голови, секретаря комісії прописана в п.11 і 13 Порядку роботи комісій. Пункт 12 регламентує кадрові питання: порядок і підстави виконання обов’язків голови в різних ситуаціях.

Процес прийняття рішень

Питання про реєстрацію заблокованих ПН або РК розглядаються виключно на засіданні комісії. Його можна вважати правомочним за умови наявності не менш 2/3 від складу комісії. Засідання проводяться кожного робочого дня. А при наявності документів до розгляду – двічі на день.

Комісія перевіряє копії документів, надані платником, щодо їх достовірності. Інформація, зазначена в цих документах, звіряється з даними з інших джерел: державні реєстри, інші документи.

Рішення про реєстрацію електронного документа (податкової накладної або розрахунку коригування) або відмову в ній приймається більшістю голосів членів комісії за результатом відкритого голосування.

Якщо кількість голосів виявилась рівною – вирішальний голос залишається за головою комісії. Засідання фіксується в протоколі. Прийняте рішення вноситься в окремий Реєстр зупинених ПН/РК (далі – Реєстр):

 • Комісією регіонального рівня – не пізніше 5-и днів робочих, після отримання пояснень та підтверджуючих копій документів;

 • Комісією центрального рівня – не пізніше 7-и днів робочих, після отримання пояснень та підтверджуючих копій документів.

Розблокування податкових накладних та їх автоматична реєстрація відбувається, якщо:

 • набрало чинності рішення комісії про реєстрацію ПН/РК або аналогічне рішення суду;

 • упродовж 5 днів робочих не прийнято та/або не внесено до Реєстру рішення регіональної комісії про реєстрацію ПН/РК або відмову в ній, щодо тих платників, у яких сумарний обсяг за поточний місяць (зареєстровані плюс подані на реєстрацію ПН/РК) менший 30 млн. гривень;

 • протягом 7 днів робочих не прийнято та/або не внесено до Реєстр рішення регіональної комісії про реєстрацію ПН/РК або відмову в ній, щодо тих платників, у яких сумарний обсяг за поточний місяць (зареєстровані плюс подані на реєстрацію ПН/РК) 30 млн. гривень і більше.

  Провокація підкупу

Нагадаємо, що негативне рішення комісії можливо оскаржити в адміністративному (скарга подається до ДФС протягом 10 днів календарних від моменту, коли рішення комісії вступило в силу) і судовому порядку (адміністративний позов).

Допомога щодо розблокування податкової накладної може бути надана адвокатом. Такий адвокат повинен володіти знаннями в сфері податкового права та мати досвід вирішення проблем оподаткування в різних галузях економічної діяльності.

Корисну інформацію по даній темі можна також знайти перейшовши на сторінку

Швидкий пошук: Реєстрація податкових накладних

 • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
 • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
 • Ми гарантуємо високу якість послуг.
 • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
 • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.