• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Блокування податкових накладних: як пройти реєстрацію?

Блокування податкових накладних: як пройти реєстрацію?

Зупинення реєстрації податкових накладних

Уявімо цілком логічну ситуацію. Підприємство виробляє пряники (код УКТ ЗЕД 1905 20), і відповідно придбає для цього необхідну сировину (борошно, цукор, яйця, масло вершкове, що згідно УТК ЗЕД мають коди 2301, 1701, 0407, 0405).

У цьому випадку реєстрація податкової накладної (далі – ПН), що складена на продаж пряників, може бути зупинена ДФСУ. Причиною цього буде невідповідність обсягів постачання обсягам придбання товарів або послуг згідно УКТ ЗЕД. Наслідком – штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної.

Потенційно в зоні ризику всі підприємства, що придбавають одні товари (по коду УКТ ЗЕД), а продають інші.

Як цього уникнути?

По-перше, ознайомитись з документом під назвою «Критерії оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної», що затв. Наказом Міністерства фінансів України №567 від 13.06.2017 р. Саме там наведені критерії блокування податкових накладних.

По-друге, спробувати повторно зареєструвати ПН. Як це зробити? Читайте далі.

Що робити, коли не реєструються податкові накладні?

Для того щоб ПН все ж таки була зареєстрована в ЄРПН потрібно подати на розгляд Комісії ДФСУ інформацію про:

 • види діяльності підприємства;

 • товари або послуги, які постійно постачаються чи виготовляються платником;

 • пояснення, копії документів, що їх підтверджують.

Зупинимося на перших двох пунктах. А щодо пояснень поговоримо окремо.

Інформація про основні види діяльності, товари (послуги), які постійно постачаються (виготовляються), подається у вигляді Таблиці даних за формою J(F)1312301 (надалі – Таблиця).

Важливий момент! В Таблицю необхідно внести:

 • вид діяльності по КВЕД ДК 009:2010;

 • код продукції по УКТ ЗЕД;

 • код послуги по ДК 016-2010.

Таблиця подається в електронному вигляді. Наприклад, через «Електронний кабінет платника»: cabinet.sfs.gov.ua.

Підтвердженням факту одержання Таблиці є перша квитанція (щодо доставки). Після обробки та розгляду Таблиці Комісія направляє другу квитанцію. В ній зазначаються результати розгляду (врахування/неврахування інформації).

Як уникнути відмови в реєстрації податкової накладної за допомогою пояснень?

Велике значення мають пояснення стосовно зупиненої ПН, які подаються до Комісії ДФСУ. Тому потрібно уважно та скрупульозно підійти до їх складання. Це збереже Ваші кошти, час та нерви.

Крім того, від обґрунтованості пояснень залежить реєстрація накладної в ЄРПН або відмова у ній та подальше оскарження.

Щоб пояснення переконали ДФСУ у доцільності реєстрації ПН, вони мають відображати реальність процесу виробництва. Зокрема, потрібна інформація щодо:

 • Повного виробничого циклу.

 • Основних засобів, обладнання, устаткування, що використовуються у цілях виробництва.

 • Місця, де саме знаходяться потужності та здійснюється виробництво. На якій правовій підставі використовується обладнання та виробнича площа (оренда, право власності і т.д.).

 • Трудових ресурсів підприємства.

 • Закупівлі, транспортування та зберігання сировини.

 • Інших відомостей, залежно від особливостей виробничого процесу.

Також до пояснень додаються копії підтверджуючих документів.

Документи, які подаються у випадку блокування податкових накладних

Які документи доцільно додати до пояснення, платник визначає самостійно. Проте має враховувати відомості, що містяться у квитанції про зупинення реєстрації ПН (відповідно до п.п.«в» п.201.16.1 п.201.16 ст.201 ПК України).

А також «Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затверджений наказом №567 від 13.06.2017р.

Зокрема, доцільно подати такі документи:

 • Договори, зовнішньоекономічні контракти з додатками, а також листування з партнерами (контрагентами), що підтверджують придбання сировини.

 • Договори, акти керівного органу підприємства, довіреності, якими оформлені повноваження осіб, що отримують товари в інтересах платника податку для господарської операції.

 • Первинні документи про постачання або придбання товарів/послуг, зберігання, навантаження, транспортування, розвантаження, складські документи. До них належать: рахунки-фактури, накладні, інвойси, акти приймання-передавання.

 • Розрахункові документи, виписки з особових банківських рахунків.

 • Документи про наявність кваліфікованих працівників, у відповідності до специфіки виробництва.

 • Документи про відповідність продукції (паспорти якості, декларації, сертифікати), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Не менш важливе питання: яким саме способом краще надавати пояснення та копії документів до ДФСУ?

Зупинення реєстрації податкової накладної: як правильно подати пояснення і документи?

Законодавством передбачені такі варіанти подання пояснень та копій документів:

 • До ДПІ (за основним місцем Вашого обліку) в письмовому вигляді. Строк – 365 календарних днів від моменту виникнення податкового зобов’язання.

Ці документи, не пізніше наступного робочого дня, передаються до Комісії ДФСУ. Доцільним є також додатково направити пояснення та копії всіх документів напряму до ДФСУ.

Якщо зупинено реєстрацію декількох ПН, пояснення з усіма необхідними документами потрібно подати по кожній накладній окремо.

 • В електронному вигляді.

Наприклад, в Електронному кабінеті платника податків формуємо Повідомлення за формою J 1312601 (про подачу документів на підтвердження реальності господарських операцій по зупиненим ПН).

Важливий момент! По кожній зупиненій накладній формуємо окреме Повідомлення. До нього додаються копії документів як окремі додатки за формою J1360101 у PDF форматі (розмір кожного додатку не більше 2 мГб).

Що відбувається після подання документів?

Комісією ДФСУ розглядаються письмові пояснення та копії документів, що подані платником податків. Також береться до уваги висновок ДПІ з пропозицією щодо реєстрації або відмови в ній.

Ці моменти регулює п.п.201.16.3 п.201.16 ст.201 ПК України а також п.16 Порядку роботи Комісії Державної фіскальної служби України, затв. наказом Мінфіну від 13.06.2017р. №566.

Рішення про реєстрацію або відмову приймається та надсилається платнику протягом 5 робочих днів (настають за днем отримання документів та пояснень).

Важливий момент! Рішення про відмову можливо оскаржити в адміністративному порядку (скарга до ДФС України) або у судовому (позов до адміністративного суду).

Податкова накладна або розрахунок коригування реєструється у день, коли:

 • Комісія прийняла рішення про реєстрацію.

 • Набрало сили судове рішення про реєстрацію відповідної ПН.

Пунктом 21 Порядку роботи Комісії ДФСУ зазначено, що у день прийняття рішення вноситься відповідний запис до ЄРПН про реєстрацію ПН або відмову.

Скарга на рішення Комісії та інші проблемні питання

Трапляються ситуації, коли платник направив пояснення та копії документів, проте у встановлені строки не отримав відповідь. В такому разі, доцільно витребувати інформацію від ДФСУ. І залежно від змісту отриманих відомостей прийняти відповідне рішення про подальші дії.

Також є випадки, коли електронна система показує, що ПН зареєстрована, але в квитанції до цієї ж накладної зазначено номер і дату рішення про відмову у реєстрації.

Виникає двозначна ситуація. У квитанції йдеться про відмову в реєстрації, але фактично у системі накладна вже зареєстрована.

Що ж робити?

На думку фахівців Адвокатської компанії «Слинько та партнери», потрібно вживати всіх можливих заходів, щоб уникнути негативних наслідків та не пропустити строк на оскарження.

В такому разі потрібні такі дії:

 • Витребувати від ДФСУ надання достовірної інформації щодо стану реєстрації ПН;

 • В 10-денний строк з моменту одержання квитанції (в якій зазначено, що у реєстрації ПН відмовлено), подати скаргу на таке рішення до Комісії ДФСУ з питань розгляду скарг та/або позов до суду.

Після отримання самого оскаржуваного рішення, подати уточнену скаргу (адміністративний позов) та копію рішення до органу, в якому воно оскаржується.

Якщо пропустити строк на оскарження, можливі негативні наслідки та повна втрата можливості оскаржити таке рішення і зареєструвати податкову накладну.

Корисну інформацію по даній темі можна також знайти перейшовши на сторінку

Швидкий пошук: Реєстрація податкових накладних

  Податкове планування, чи як платити менше без порушення закону
 • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
 • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
 • Ми гарантуємо високу якість послуг.
 • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
 • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.