• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Податкова система для підприємців

Податкова система для підприємців

Наміри щодо ліквідації Міністерства доходів і зборів України стали реальністю.

Так, 28 лютого 2014 року Верховна Рада України постановила рекомендувати Кабінету Міністрів України при реформуванні системи центральних органів виконавчої влади здійснити комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів України та утворення відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері податкової та митної політики.

01 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів» та визначив ліквідувати Міністерство доходів і зборів, відновити діяльність Державної податкової служби та Державної митної служби. Також встановлено, що Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, і який забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, і який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

У той же час неабиякої актуальності набуло завдання подолати дефіцит державного бюджету. Сьогодні як ніколи необхідно запроваджувати виважену податкову політику, яка б забезпечувала виконання базової функції податків – фіскальної – та водночас сприяла реалізації регулюючої та стимулюючої функцій податків з метою посилення позитивного впливу на економічні процеси в державі.

Оптимальна податкова система має бути спрямована на створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів господарювання та водночас забезпечувати наповнюваність бюджету. При цьому економічна діяльність, для бізнесу, має стати вигідною виключно в реальному секторі економіки.

  Як знайти кримінального адвоката?

Збереження існуючого фіскального характеру податкової системи містить загрозу збільшення частки тіньового сектору економіки, зниження ділової активності суб’єктів господарювання та, відповідно, зменшення податкових надходжень. Таким чином, податкова політика має бути спрямована, перш за все, на посилення регулюючої та стимулюючої функцій податків, збільшення частки економічної діяльності в легальному секторі.

Робота контролюючих органів повинна виключати дублювання напрямків діяльності. Це значно зменшить фіскальний тиск на суб’єкти господарювання.

Зниження фіскального тиску, беззаперечно, позитивно відобразиться на інвестиційній привабливості економічної системи держави, що дасть можливість значно підвищити конкурентоспроможність наших товарів в тому числі і на ринках Європейського Союзу.

  • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
  • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
  • Ми гарантуємо високу якість послуг.
  • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
  • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.