• ru
Адвокатська компанія
«Слинько та партнери»

Тимчасовий доступ до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів

Один з найбільш поширених заходів забезпечення кримінального процесу – тимчасовий доступ до речей і документів. За перше півріччя минулого 2017 року слідчими суддями і судами першої інстанції було задоволено 114 590 клопотань про застосування цього заходу. Для порівняння – за цей же період було призначено 48 334 обшуків. Як бачите, обшук відбувається в 2 рази рідше.

Особливо актуальним це питання є для підприємств (ТОВ, ПП, ПАТ і т.п.). Задоволення клопотання з наданням права вилучити документи може призвести до таких наслідків:

 • суттєвих матеріальних (фінансових) втрат;

 • недовіри партнерів, контрагентів;

 • зупинення діяльності компанії;

 • звільнення співробітників.

Як правило, на підприємствах вилучаються документи у кримінальних провадженнях економічної спрямованості, або ж за посадовими чи корупційними злочинами. Перш за все, це кримінальні процеси щодо:

 • несплати податків;

 • фіктивної підприємницької діяльності;

 • привласнення, розтрати, заволодіння майном через зловживання посадовим становищем.

Збір доказів за злочинами в економіці, а особливо якщо це пов’язано з оподаткуванням, зазвичай не обмежується вилученням документів у одного підприємства.

Правоохоронними органами відпрацьовується ланцюжок взаємопов’язаних суб’єктів, досліджується повнота оподаткування на різних етапах руху товару і фінансів. Такі можливості сьогодні доступні завдяки реєстру податкових накладних, а також іншим інформаційним системам фіскальної служби.

З одного боку, в справах економічної спрямованості основу доказової бази складають документи. З іншого – вилучення документів може мати непоправні наслідки.

Важливо! Переконати суд, що клопотання є безпідставним і недостатньо аргументованим, наприклад, у кримінальному провадженні, яке стосується оподаткування (статті 212, 212-1, 205 Кримінального кодексу України і т.п.) –зможе виключно адвокат, що володіє знаннями не тільки кримінального процесуального права, але і спеціальними знаннями. Ще краще, коли такий захисник має значний досвід в сфері оподаткування.

З огляду на таку популярність, явно не зашкодить заздалегідь дізнатися про цю процедуру все. Тим більше, на практиці в рамках тимчасового доступу сторона обвинувачення іноді зловживає своїми можливостями. Як цього уникнути і які важливі нюанси допоможуть максимально ефективно використовувати принцип змагальності – читайте далі.

Сутність та особливості тимчасового доступу до речей і документів

Процедура регламентується Главою 15 КПК України. За ст.159 Кримінального процесуального кодексу, тимчасовий доступ до речей та документів означає надання стороні провадження можливості ознайомитися з речами та документами, що належать іншій особі, зробити з них копії або вилучити.

Важливо! Тимчасовий доступ не дає автоматичного права на виїмку речей і документів. Проте, сторона може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право вилучити конкретні речі або документи. Однак для того щоб це право виникло, про нього має бути прямо сказано в ухвалі слідчого судді (п.6 ч.1 ст.164 КПК).

Тепер про особливості. Є категорія речей і документів, до яких тимчасовий доступ заборонено в принципі. До них належать (ст.161 КПК):

 • листування, інші засоби обміну інформацією між захисником і підзахисним або будь-якою особою, яка представляє підзахисного, в зв’язку з наданням йому правової допомоги;

 • об’єкти, додані до вищевказаного листування або інших форм обміну будь-якою інформацією, пов’язаною с наданням правової допомоги підзахисному.

  Блокування податкових накладних: як пройти реєстрацію?

У цьому випадку адвокат повинен ретельно проконтролювати, чи не є запитувані речі і документи такими об’єктами. Адже надання доступу до таких даних може серйозно нашкодити Вашим інтересам.

Також в КПК передбачені нюанси для тих речей і документів, які становлять таємницю охоронювану законом. Належність до такої категорії речей і документів передбачена ст.162 КПК. Наприклад, для суб’єктів господарювання характерні комерційна і банківська таємниця.

Досить поширені в слідчій практиці клопотання про надання доступу до інформації операторів мобільного зв’язку. Така інформація також віднесена до таємниці охоронюваної законом.

Доступ до державної таємниці надавається лише особам, що мають відповідний допуск.

Процедура отримання тимчасового доступу до речей та документів

До цього заходу забезпечення вдаються, якщо з будь-яких причин стороні провадження не вдається отримати потрібну інформацію «добровільно». Підставами для проведення тимчасового доступу до речей та документів є також загальні правила забезпечення кримінального провадження викладені в ст.132 КПК.

Якщо слідчий або прокурор не надасть доказів зазначених в ч.3 ст.132 КПК, то застосування заходів забезпечення не допускається. Найперше має бути зазначено:

 • наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, ступінь тяжкості якого допускає застосування заходів забезпечення;

 • виняткова необхідність застосування заходів забезпечення;

 • можливість лише таким шляхом вирішити задачі слідства.

Відсутність зазначених доводів робить проблематичним отримання позитивної ухвали суду. І є підставою для відмови в такому рішенні.

Також слідчий суддя або суд зобов’язаний враховувати можливість вирішення процесуальних завдань без втручання в права і свободи зазначених у клопотанні осіб.

Дати вірну оцінку доводам слідчого, логічно і однозначно викласти її перед судом – завдання тієї сторони, яка є власником предметів, що цікавлять слідство. При цьому кожен із чинників може грати вирішальну роль для прийняття рішення судом про незадоволення клопотання.

Нагадаємо, що згідно із ст. 93 КПК України, сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Для сторони обвинувачення передбачено, в тому числі, право витребовувати і отримувати документи від державних органів, місцевого самоврядування, фіз. осіб і підприємств. Якщо отримати докази таким шляхом не вдається, сторона, як правило, звертається до суду.

В інтересах захисту клопотання подає адвокат підозрюваного. А з боку обвинувачення – слідчий, попередньо погодивши клопотання з прокурором.

Важливо! З 16.03.2018 року в набувають чинності зміни в КПК України. Зокрема, зміниться текст статті 132 КПК щодо подачі клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За поточними правилами: клопотання подаються в той місцевий суд, у територіальній юрисдикції якого фактично знаходиться орган, яким проводиться досудове розслідування.

За новими правилами: клопотання подаються до місцевого суду, в територіальній юрисдикції якого зареєстровано орган досудового розслідування в якості юридичної особи. Навіть якщо фактично він знаходиться в іншій місцевості.

  Податкове планування на підприємстві – економія Ваших коштів та надійна платформа для розвитку бізнесу

Досвідчений захисник зможе проконтролювати, чи виконує сторона обвинувачення нові правила. І вчасно відреагує на порушення.

Вимоги, яким має відповідати клопотання, прописані в ч.2 ст.160 КПК України. Зокрема, в ньому мають бути зазначені такі важливі моменти:

 • підстави вважати, що речі та документи знаходяться у конкретної, зазначеної в клопотанні, фіз. або юр. особи;

 • значення цих речей та документів для встановлення істотних для слідства обставин;

 • якщо речі і документи містять охоронювану законом таємницю – обґрунтування можливості їх використовування як доказів і неможливість без них встановити / довести обставини кримінального провадження;

 • обґрунтування необхідності вилучення документів або речей.

Важливо! Доступ до речей і документів, які містять державну таємницю, надається тільки тим особам, які допущені до державної таємниці на підставі закону.

На етапі розгляду клопотання присутність адвоката може мати вирішальне значення. Він зможе оцінити аргументи слідчого, юридично грамотно викласти певну точку зору, переконати суд в необґрунтованості вимог клопотання. Особливо це важливо, якщо питання стосується вилучення речей і документів.

На практиці часто трапляється, що сторона обвинувачення просить про виїмку речей або документів, але не наводить ніяких доказів такої необхідності. У цьому випадку важливо вчасно звернути увагу слідчого судді на цей момент, щоб уникнути порушення Ваших прав.

Але буває так, що Вас не повідомляють про факт розгляду клопотання про тимчасовий доступ. В такому випадку до моменту ознайомлення з ухвалою слідчого судді Ви навіть не будете знати про те, що до Ваших речей і документів вже надано тимчасовий доступ.

Відповідно, Ви втрачаєте можливості брати участь в розгляді цього питання, не можете привести контраргументи і якісно захистити свої права.

Чому клопотання слідчого розглядається без участі власника речей і документів?

Згідно із законом клопотання розглядається за участю власника речей і документів, які є предметом тимчасового доступу. Але є виключення, яким сторона обвинувачення може зловживати.

Якщо сторона, яка подала клопотання, доведе наявність достатніх підстав вважати, що власник речей / документів може їх знищити або змінити – ч.2 ст.163 КПК України дозволяє розглядати клопотання без виклику такого власника.

По факту слідчі часто лише формально вказують, що ризик знищення або зміни доказів існує, і просять розглядати це питання без власника речей і документів. При цьому ніяких конкретних доказів існування такої загрози не наводять. На жаль, досить часто слідчі судді вважають такі доводи сторони обвинувачення достатніми.

Актуальності питанню додає те, що ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів неможливо оскаржити.

Виняток – тимчасовий доступ у вигляді вилучення речей та документів, які засвідчують право займатися підприємницькою діяльністю. Або інших, без яких ФОП або юридична особа не зможе продовжувати свою діяльність.

Надійний спосіб уберегти себе від подальших зловживань при виконанні ухвали – це забезпечити присутність адвоката.

  Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів

В ухвалі повинна бути зазначена конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ. Наприклад, якщо таким правом наділяється слідчий, то саме він може його реалізувати.

Спочатку Вас повинні ознайомити з оригіналом ухвали та надати його копію. Важливо переконатися, що документ відповідає вимогам ч.1 ст.164 КПК України, а сама процедура проходить відповідно до судової ухвали і кримінального процесуального законодавства.

Краще довірити це адвокату. Адже фахівець зможе визначити, чи коректно там вказані ключові дані:

 • кому саме надано право тимчасового доступу;

 • хто наділений обов’язком забезпечити такий доступ;

 • дата, коли було винесено ухвалу (вона дійсна 1 місяць);

 • назви речей і документів, наявність їх опису або інші відомості, які дають зрозуміти до яких саме предметів надається доступ;

 • безпосереднє розпорядження надати / забезпечити тимчасовий доступ або виїмку.

Важливо! Якщо слідчий суддя або суд у рамках тимчасового доступу дозволив здійснити виїмку Ваших речей або документів, то Ви маєте право отримати опис всього, що вилучається і копії вилучених документів. Надати все це повинна особа, яка виконує ухвалу.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів

Перешкоджати стороні обвинувачення в наданні тимчасового доступу до речей і документів – далеко не завжди правильно. Адже це може мати негативні наслідки.

Найефективніше довірити захист своїх інтересів адвокату і при його підтримці приймати зважені рішення. Головне в цій ситуації – не нашкодити собі. Як мінімум адвокат проконтролює, щоб в процесі виконання ухвали Ваші інтереси не порушувалися.

Якщо сторона обвинувачення, через створені перешкоди, не зможе реалізувати право на тимчасовий доступ, вона може знову звернутися до слідчого судді з клопотанням на проведення обшуку. Скоріш за все, тоді буде винесено ухвалу про обшук і виїмку речей та документів.

За дії або бездіяльність, які перешкоджають тимчасовому доступу до речей і документів, також може наставати кримінальна відповідальність. Ст. 382 Кримінального кодексу України регламентує відповідальність для службових осіб за невиконання судового рішення. Але тут є нюанс.

За нормами чинного КПК України в ухвалі повинно бути чітко зазначено особу, яка зобов’язана надати або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів. Тільки після цього у конкретної особи виникає обов’язок.

Тому мова про склад злочину за ст. 382 КК України може йти лише за умови, що в ухвалі суду є ця інформація, а особа умисно не надала тимчасовий доступ.

Також, якщо з’ясується, що документи, про які сказано в ухвалі, вкрадені, пошкоджені або знищені, цей факт може слугувати підставою для провадження за ст. 357 КК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів – захід, який може завдати чимало дискомфорту їх власнику. Але своєчасне звернення до адвоката позбавить Вас непотрібних проблем, забезпечить законність цієї процедури і захистить Ваші інтереси.

 • Компанія «Слинько та партнери» – компанія повного юридичного сервісу для сфери бізнесу і посадових осіб.
 • Наша Компанія об'єднує фахівців з досвідом більше 25 років, включаючи досвід роботи в правоохоронних і контролюючих органах. Ми завжди достовірно прогнозуємо дії правоохоронних і контролюючих органів, що дозволяє мінімізувати ризики і знайти найбільш ефективні шляхи захисту інтересів клієнта.
 • Ми гарантуємо високу якість послуг.
 • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок відразу після Вашого звернення і в найкоротші терміни рекомендуємо стратегію по Вашій справі або питанню.
 • У нас справедливі ціни, які відповідають якості послуг.